Anna Serafińska

Warsztaty

Prowadzone przeze mnie zajęcia indywidualne są przeznaczone dla osób, które mają realne problemy w zakresie wszelkich zagadnień wokalnych – techniki śpiewu, interpretacji, stylistyki, improwizacji lub potrzebują wsparcia w przygotowaniu do nagrań, koncertów i innych działań związanych ściśle ze śpiewem lub głosem. Jedna lekcja trwa 45 min.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz zapisy pod adresem: warsztaty@annaserafinska.com