Anna Serafińska

Kalendarium

Anna Serafińska

Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach – z uczelnią związana zawodowo od 1997, w 2004 jako pierwsza w Polsce uzyskała tytuł doktora w dziedzinie śpiewu rozrywkowego. Aktualnie jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Od 2008 roku adiunkt na wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie,[…]

Więcej »

Galeria

Kontakt

Manager Anna Mazurek tel. +48 604 161 141 manager@annaserafinska.com

Więcej »